Disclaimer

Deze website (hierna: de Website) wordt beheerd door Menzis Zorgverzekeraar N.V. (KvK-nummer: 50544810 en hierna te noemen: Beheerder). De Beheerder is één van de rechtspersonen behorende tot de Menzis Groep. Aan het hoofd van de Menzis Groep staat de Coöperatie Menzis U.A. (KvK-nummer: 02065142), gevestigd aan de Lawickse Allee 130 (6709 DZ) in Wageningen.

Risicodrager van de Basisverzekering van VinkVink:
Statutaire naam: Menzis Zorgverzekeraar N.V.
Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen
Handelsnaam: VinkVink
Kamer van Koophandel: KvK nummer 50544810
Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeverzekeringen
AFM registratienummer: 12020811

Risicodrager van de aanvullende-, tandarts-, en combinatieverzekeringen van VinkVink:
Statutaire naam: Menzis N.V.
Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen
Handelsnaam: VinkVink
Kamer van Koophandel: KvK-nummer 50544101
Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeverzekeringen
AFM registratienummer: 12020807

Aansprakelijkheid
De Beheerder probeert de informatie op de Website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de Website, of op websites waarnaar door de Website wordt verwezen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder. Op eventuele kennelijke verschrijvingen of kennelijk onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan tegenover de Beheerder.

De Beheerder streeft naar een optimale bereikbaarheid van de Website en betrouwbaarheid van haar elektronische berichtenverkeer. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de Website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder.

Auteursrechten
De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de Website.

Wijzigingen
De Beheerder heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.