Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door VinkVink voor uitvoering van de zorgverzekering (“basisverzekering”) en de aanvullende ziektekostenverzekering.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou of jouw persoonlijke situatie zeggen. Soms gaat de informatie niet direct over jou, maar is deze wel tot jou te herleiden. Ook dan spreken we over persoonsgegevens.

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun werknemers, individuele zorgverleners of klanten wel.
Onder VinkVink wordt verstaan Menzis Zorgverzekeraar N.V. (basisverzekering) en Menzis N.V. (aanvullende ziektekostenverzekering). VinkVink maakt onderdeel uit van de Menzis Groep. Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden.

VinkVink gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en wil je in dit statement uitleg geven over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste manier nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen. Deze lees je in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Eén van de wettelijke privacyregels is dat het verplicht is om transparant te zijn over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van

Datum van de laatste wijziging:

Verder verwijzen we je graag naar de informatie elders op deze website.
Dit privacy statement kan wijzigen.

Datum van de laatste wijziging:
Wageningen, 11 november 2021