Bijzondere tandheelkunde

Moeite met naar de tandarts gaan? Door een lichamelijke of geestelijke aandoening? Waar een tandarts niet kan helpen, is er bijzondere tandheelkunde. Bijzondere tandheelkunde is zorg voor mensen met een ernstige aandoening. Hiervoor ga je vaak naar een speciaal centrum. Je krijgt hiervoor een vergoeding uit de Basisverzekering.

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Je hebt recht op vergoeding voor bijzondere tandheelkunde als die nodig is om te zorgen dat je tand(en) goed blijven of goed gaan werken. De (nieuwe) functie moet gelijk zijn aan de functie die je zou hebben zonder de aandoening.

Voorbeelden zijn:

  • een ernstige stoornis in de ontwikkeling/groei of een verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel , dus een tandheelkundige handicap. Hieronder valt ook het aanbrengen van implantaten bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en het aanbrengen van de constructie waarmee de uitneembare prothese op de implantaten vastklikt.
  • als je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt, bijvoorbeeld extreme angst.
  • als je een niet-tandheelkundige medische behandeling nodig hebt en deze behandeling zonder de bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben.

Je hebt alleen recht op orthodontische hulp, dus een beugel, bij een zeer ernstige ontwikkelingsstoornis of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel. Daarbij moet ook de inzet nodig zijn van andere vakgebieden dan tandheelkunde.

Wat krijg ik vergoed uit de Aanvullende (tandarts)verzekering?

Voor bijzondere tandheelkunde is er geen vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Je vergoeding voor bijzondere tandheelkunde: belangrijk om te weten

Ontdek de Zorgvinder

Kies zelf je zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. Jij kiest zelf waar je behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder zie je alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder