Kaakgewrichtsbehandelingen (Gnathologie)

Een kaakgewrichtsbehandeling wordt ook wel gnathologie genoemd. Het is de tandheelkundige zorg die zich bezighoudt met pijn en functiestoornissen aan het kaakgewricht en de kauwspieren. In uitzonderlijke gevallen vergoedt de Basisverzekering (deels) een kaakgewrichtsbehandeling. Je moet dan wel vooraf een machtiging van ons hebben.

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

In uitzonderlijke gevallen zijn er vergoedingsmogelijkheden voor een kaakgewrichtsbehandeling uit de Basisverzekering. Deze behandeling moet dan wel vooraf aangevraagd en gemachtigd worden. Je zorgaanbieder kan inschatten of je daarvoor in aanmerking komt en een eventuele aanvraag verzorgen.

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende tandverzekering?

Tip: Vraag bij grotere behandelingen vooraf een begroting op. Zo kun je nagaan wat er vergoed wordt en welke kosten je zelf moet betalen.

Ben je verzekerd met een Tand-verzekering? Dan geldt de onderstaande vergoeding. Je betaalt geen eigen risico. 

*Met uitzondering van orthodontie, algehele narcose, uitwendig bleken, snurkbeugel (codes G71, G72, G73, G74), kaakoverzichtsfoto voor kinderen

Welke kosten zijn voor mij?

Het verschil tussen het tarief van de behandeling en het bedrag dat jouw tandartsverzekering vergoedt, betaal je zelf. De tarieven voor verrichtingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Meestal declareert je tandarts de nota rechtstreeks bij ons. Vergoeden we niet alle kosten? Dan stuurt je tandarts je voor de niet vergoede kosten een nota. Declareert je tandarts de factuur in eerste instantie niet bij ons? Dan declareer je deze eenvoudig zelf via de VinkVink-app of Mijn VinkVink.

G-codes  - Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)      

G09 Occlusie analyse na meting mbv digitale apparatuur
G10 Niet-standaard beetregistratie
G11 Scharnierasbepaling
G12 Centrale relatiebepaling
G13 Protrale/laterale bepalingen
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte
G16 Therapeutische positiebepaling
G20 Beetregistratie intra-oraal
G21 Functieonderzoek kauwstelsel
G22 Verlengd onderzoek OPD
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex)
G43 Consult OPD-therapie B (complex)
G44 * Therapeutische injectie
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
G62* Stabilisatieopbeetplaat
G65* Indirect planmatig inslijpen
G66 (was C65, verplaatst) Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
G69* Beetbeschermingsplaat
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
G72 Controlebezoek MRA
G73* Reparatie MRA met afdruk
G74 Therapie met myofunctionele apparatuur

* Bij enkele behandelingen zoals kronen en protheses kunnen techniek- en materiaalkosten berekend worden. Berekende techniek- en materiaalkosten worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat genoemd is bij de behandeling.

** Berekende laboratoriumkosten worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat genoemd is bij de behandeling.

Waar kan ik terecht?

Je vindt een tandarts bij jou in de buurt met de Zorgvinder.

Naar de Zorgvinder