Spoedeisende zorg en geneesmiddelen buitenland

Ben je in het buitenland en heb je met spoed zorg nodig? Medisch noodzakelijke zorg die niet kan wachten tot je weer in Nederland bent, wordt vanuit de Basisverzekering vergoed tot maximaal het Nederlandse tarief. Je kunt je aanvullend verzekeren tegen kosten boven dit tarief.

Alarmcentrale

De Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar op +31 317 455 555. De Alarmcentrale helpt je bij het vinden van de juiste zorg in het buitenland.

Wat krijg ik vergoed vanuit de Basisverzekering?

Ik reis naar een EU-land of ander land waar de Europese Zorgkaart (EHIC) geldig is:

 • Je vindt de EHIC in de VinkVink app bij ‘Zorgpas’.
 • Toon je de EHIC aan de zorgaanbieder? Dan heb je recht op vergoeding van zorg volgens de wettelijke regelingen van dat land.
 • Toon je de EHIC niet? Dan krijg je maximaal het in Nederland geldende tarief.

Ik reis naar een land buiten de EU:

 • Je krijgt maximaal het in Nederland geldende tarief.

In sommige landen is de gezondheidszorg duurder dan in Nederland. Dan moet je het verschil zelf betalen.

Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Tandheelkundige zorg
Heb je spoedeisende tandheelkundige zorg nodig in het buitenland? Kun je dit niet uitstellen tot je weer in Nederland bent en zijn de klachten onvoorzien? Vanuit de aanvullende verzekering Buitenland & Tandongeval krijg je tot € 250 vergoed voor spoedeisende tandheelkundige zorg.

Zorg en geneesmiddelen
Je Basisverzekering dekt de kosten voor spoedeisende zorg in het buitenland tot maximaal het Nederlandse tarief. Met de aanvullende verzekering Buitenland & Tandongeval krijg je ook de kosten boven het in Nederland gemiddelde tarief vergoed.

Voorbeeld
Je breekt een been in de Verenigde Staten en hebt direct medische zorg nodig. Voor de behandeling ontvang je een nota ter hoogte van € 3000. In Nederland zou dat € 2000 hebben gekost. Dit bedrag krijg je dan uit de Basisverzekering vergoed. De aanvullende verzekering keert dan de resterende € 1000 uit.

Voorwaarden voor vergoeding

Je krijgt vergoeding voor spoedeisende zorg als:

 • Dit valt onder de Basisverzekering en het kosten zijn die ook zouden zijn vergoed in Nederland.
 • De zorg onvoorzien was.
 • De zorg niet uitgesteld kan worden tot na terugkeer in Nederland.
 • Je korter dan 1 jaar in het buitenland bent.
 • Er direct overleg is geweest met de Alarmcentrale.

Je krijgt vergoeding voor geneesmiddelen in het buitenland als:

 • Je een deel van de kosten vergoed krijgt uit de Basisverzekering.
 • Je korter dan 1 jaar in het buitenland bent.
 • Je een recept hebt gekregen van de huisarts of medisch specialist.
 • De werkzame stof voorkomt in een geneesmiddel dat in Nederland uit de Basisverzekering zou worden vergoed.

Wat krijg ik niet vergoed?

Ziekenhuisopnames die niet of niet direct zijn gemeld bij de Alarmcentrale.
Reddingskosten voor opsporing, redding en berging.

Welke kosten zijn voor jou?

 • Eigen risico bij vergoeding vanuit de Basisverzekering.
 • Kosten die boven het Nederlandse wettelijke tarief komen, vergoeden we alleen als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, zoals Buitenland & Tandongeval.