Verpleging en verzorging (wijkverpleging)

Verpleging en verzorging thuis houdt bijvoorbeeld in dat een wijkverpleegkundige je komt wassen of je een injectie geeft. Vaak vergoeden we deze zorg rechtstreeks aan de organisatie van de wijkverpleegkundige. Je kunt ook de verpleging en verzorging zelf inkopen via een PGB verpleging en verzorging.

Jaar:

2024

Collectieve verzekering:

VinkVink

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Je hebt recht op vergoeding van verpleging (thuiszorg of wijkverpleging) in je eigen woonomgeving. Dit valt niet onder het eigen risico.

Ben je jonger dan 18 jaar? Ook dan heb je recht op vergoeding van verpleging en verzorging. Op de website Rijksoverheid.nl lees je waar je terecht kunt voor ondersteuning bij de persoonlijke verzorging thuis.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op verpleging en verzorging vanuit de Basisverzekering als je al vanuit de Wet Langdurige Zorg verpleging en verzorging ontvangt.

Heb je een verwijzing nodig?

Denk je verpleging of verzorging nodig te hebben? Neem dan zelf contact op met een wijkverpleegkundige. Samen bepalen jullie of je bepaalde zorg nodig hebt.
Vertelt een medisch specialist jou dat je verpleging nodig hebt? Dan moet deze een uitvoeringsverzoek ‘Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie’ aan de zorgaanbieder hebben gedaan.

Heb je toestemming nodig?

Ga je naar een aanbieder waar wij geen contract mee hebben? Dan moet je vooraf toestemming vragen aan VinkVink. Zonder toestemming kun je geen rekeningen (nota’s) declareren bij VinkVink. Je vraagt toestemming aan met het digitale formulier Wijkverpleging.

Tip: vul dit formulier samen met je verpleegkundige in.
Vraag toestemming aan 

Voorwaarden voor vergoeding

  • Je hebt een indicatie voor verpleging en verzorging. Deze is vastgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige. De indicatie voldoet aan de normen die de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) daarvoor heeft opgesteld.
  • Er is een zorgplan met de aard, omvang en duur van de zorg en het doel dat daarmee bereikt gaat worden. Het zorgplan is opgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige (niveau 5) en moet ondertekend zijn door jouzelf en de HBO-wijkverpleegkundige.
  • De zorg wordt uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende met opleidingsniveau 3, in dienst van een thuiszorgorganisatie of werkzaam als ZZP'er (met KiWa keurmerk ZZP’er Zorg). Heb je verpleegkundige zorg nodig in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan is het nodig dat de verpleegkundige in dienst is van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum), een revalidatie-instelling of een instelling die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie).
  • Let op: Je hebt vooraf toestemming van VinkVink nodig als je naar een zorgaanbieder gaat waar we geen contract mee hebben. Naar het digitale toestemmingsformulier.

Waar kun je terecht?

In de Zorgvinder vind je de door VinkVink gecontracteerde organisaties op het gebied van wijkverpleging of -verzorging.
Ga je naar een zorgaanbieder zonder overeenkomst met VinkVink? Dan krijg je 50% van de rekening vergoed. Hierbij geldt een maximum tarief per behandeling. Bekijk in de lijst met maximale vergoedingen hoeveel je vergoed krijgt. Ook heb je vooraf toestemming van ons nodig.