Uitzonderingen eigen risico

Je betaalt eigen risico voor zorg uit de Basisverzekering. Maar niet voor alle zorg. Er zijn uitzonderingen, zoals zorg door een huisarts, verpleging en verzorging en kraamzorg.

Waarvoor betaal je nooit eigen risico?

Je betaalt geen eigen risico voor:

  • zorg voor kinderen onder de 18 jaar.
  • hulpmiddelen in bruikleen, zoals een bed in een speciale uitvoering.
  • pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut.
  • verpleging en verzorging thuis, dus wijkverpleging.
  • ketenzorg via de huisarts.
  • zorg voor een donor die direct verband houdt met de transplantatie.
  • zorg die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering of tandverzekering.
  • het programma Stoppen met Roken.

Geen eigen risico, soms wel kosten

Bezoek aan de huisarts: het eigen risico geldt niet voor je bezoek aan de huisarts. Maar wel voor medicijnen, injecties en laboratoriumonderzoek buiten de praktijk, zoals het onderzoeken van een moedervlek of bloed.

Bevalling en verloskundige zorg: voor verloskundige zorg tijdens een bevalling betaal je geen eigen risico. Wél voor aanvullende zorg zoals medicijnen, laboratoriumonderzoek, de NIPT of de ambulance naar het ziekenhuis. Tip: hou rekening met de eigen bijdrage als je bevalt in het ziekenhuis zonder medische indicatie.

Kraamzorg: je betaalt geen eigen risico.
Hou wel rekening met de eigen bijdrage.

Medicatiebeoordeling: gebruik je chronische medicijnen op recept? Dan doet de (gecontracteerde) apotheek 1 keer per jaar een medicatiebeoordeling. Hiervoor geldt je verplichte eigen risico niet. Heb je een vrijwillig eigen risico? Dan betaal je wel een deel zelf.