Vergoeding tandartskosten na een ongeval

Schade aan je gebit door een ongeval? Balen. Zeker vanwege de hoge tandartskosten. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan hebben wij een vergoeding.

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is er een vergoeding voor tandheelkundige zorg vanuit de Basisverzekering.
Ben je ouder dan 18 jaar? Dan is er geen vergoeding uit de Basisverzekering.

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende verzekering?

Wat krijg ik vergoed uit de Aanvullende (tandarts) verzekering?

Wat krijg je niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor een ongeval waarbij je vooraf schade aan het gebit kan verwachten. Dus als de tandheelkundige schade is ontstaan:

 • Door opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 • Terwijl je onder invloed van alcohol of drugs was.
 • Door het eten van etenswaren.
 • Door het beoefenen van sport als (neven)beroep.
 • Door al bestaande tekortkomingen van het gebit (vóór het ongeval).
 • Door betrokkenheid bij een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging.
 • Wanneer je niet de gebruikelijke beschermingsmaatregelen hebt genomen bij het sporten.
 • De eventuele kosten van het eigen risico en de eigen bijdragen (Basisverzekering) worden niet vergoed.

Heb je toestemming nodig?

Ja. Vóórdat je met de behandeling begint, heb je een toestemming van VinkVink nodig. Gebruik het online toestemmingsformulier. VinkVink beoordeelt of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Naar het toestemmingsformulier

Voorwaarden voor vergoeding

Je krijgt tandartskosten na een ongeval tot maximaal € 10.000 vergoed, als:

 • De aanvraag binnen 3 maand na het ongeval wordt gedaan, en
 • Je op het moment van het ongeval 18 jaar of ouder was, en
 • Het ongeval in Nederland plaatsvond, en
 • De behandeling wordt uitgevoerd door een tandarts of orthodontist in Nederland,
 • De tandartskosten niet door de Basisverzekering worden gedekt, en
 • Je op het moment van het ongeval en de behandeling een aanvullende verzekering bij VinkVink hebt met dekking voor tandartskosten na een ongeval, en
 • De behandeling binnen 1 jaar is afgerond (tenzij die uitgesteld moet worden vanwege belangrijke tandheelkundige redenen), en
 • Je toestemming hebt van VinkVink.

Zo beoordelen wij de aanvraag
Op basis van het behandelplan van je tandarts of orthodontist en de verklaring beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Wij kijken dan of er sprake is geweest van een ongeval dat de schade heeft veroorzaakt, of de uitsluitingen niet van toepassing zijn en of je voldoet aan de overige voorwaarden. Ook beoordelen wij of de voorgestelde behandeling doelmatig is. Zorg die onnodig is of onnodig veel kost vergeleken met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en de zorgbehoefte, wordt niet vergoed.

Zo worden de kosten gedeclareerd
Je tandarts of orthodontist declareert de kosten waarvoor toestemming is gegeven voor de ongevallendekking rechtstreeks bij ons. Je ontvangt hier geen nota van. Krijg je wel een nota? Neem dan contact op met je tandarts of orthodontist. Je kunt deze niet bij ons declareren.